Forskningstekniker

Som forskningstekniker er du ansatt ved et universitet eller en forskningsinstitusjon. Hovedoppgaven er å planlegge, gjennomføre og registrere målinger knyttet til forskningsprosjekter. I perioder er arbeidsplassen din ute i skog og mark. Dette krever god evne til å arbeide selvstendig, under ulike vær og klimaforhold. Yrket krever også stor nøyaktighet og god evne til å løse faglige utfordringer i samarbeid med forskeren. I likhet med å være forsker er det en fordel med gode fagkunnskaper i matematikk og statistikk. Gode engelskkunnskaper er også en fordel, da arbeidsspråket ofte er engelsk.

Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.