Filmer

Du finner her et knippe filmer fra bransjen. NB! Denne siden kan ta litt tid å laste.

Skogbruk - et valg for fremtiden!

For de fleste er en utdannelse innen skogbruk en fjern tanke. Årsaken kan være at næringen forbindes med fysisk tungt arbeid med motorsag og traktor. Den tiden er forbi. Skogens kraftigste verktøy er rå data-kraft kombinert med et bredt spekter av kunnskap.


Høyere utdanning - hva kan du jobbe med?


Yrke: Skogbrukslærer


Yrke: Informasjonskonsulent


Videregående utdanning - hva kan du jobbe med?


Yrke: Skogbruksleder


Yrke: Offentlig ansatt


Yrke: Planlegger


Yrke: Avdelingsingeniør


Velg skog - 1.plass i kortfilmkonkurransen

1.plass i VELG SKOG sin kortfilkonkurranse om skogbruk.


Velg skog - 2.plass i kortfilmkonkurransen

2.plass i VELG SKOG sin kortfilkonkurranse om skogbruk.


Moderne skogbruk Høyteknologi i alle ledd

Jubileumsilm nr. 1 fra Norges Skogeierforbund.


Skogen som ressurs - nye bruksområder

Jubileumsilm nr. 2 fra Norges Skogeierforbund.


Tre i byggverk

Jubileumsilm nr. 3 fra Norges Skogeierforbund.


Norges Skogeier-
forbund 100 år

Jubileumsilm nr. 4 fra Norges Skogeierforbund.


Naturens eget kretsløp

Jubileumsilm nr. 5 fra Norges Skogeierforbund.


Hensynet til artsmangfold

Jubileumsilm nr. 5 fra Norges Skogeierforbund.


Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.