Høgskolen i Innlandet

Campus Evenstad

Antall studenter: vi er nå 13 300 studenter i den nye høyskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon Institutt for skog og utmarksfag

Postadresse for hele høgskolen: Høgskolen i Innlandet, Postboks 400, 2418 Elverum

Besøksadresse: Høgskolen i Innlandet Campus Evenstad, Anne Evenstadsvei 80, 2480 Koppang

Telefon: 62 43 08 80

E-post: postmottak@inn.no

Nettside: Studiested Evenstad

Bilder fra skolen

Bruk piltastene for å bla deg mellom bildene. Klikk på bildet for å se større utgaver.

Høgskolen i Innlandet

Evenstad

Besøk Evenstad her »

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag har studiesteder både på Evenstad og på Blæstad. Vi tilbyr studier innen bærekraftig bruk av jordbruks-, skogbruks - og utmarksarealer og utvikler forskning innen anvendt økologi.

Skogbruksutdanningen finner du på Evenstad som ligger flott til ved Glommas bredder midt i Østerdalen. Undervisnings- og administrasjonsbygget er landets første nullutslippsbygg (ZEB-COM) og er bygget i massivtre. Bygget kobler studenter, professorer, stipendiater og faglig ansatte sammen på en unik måte der samarbeid mellom studenter og faglige ansatte er høyt prioritert.

Evenstadstudentene benytter seg av Koppang som handlested. Der finnes også flerbrukshall for idrett- og kulturaktiviteter. Ellers finner du et godt tilbud på campus, med kantine, gymsal, styrketreningsrom, fotballbane, studentpub, stamp, grillplassser og hundegårder. Skolens amfiauditorium brukes ofte til filmvisning. I tillegg er det skytebane rett i nærheten, studentene eier to hytter og de benytter seg av et allsidig friluftsliv og ypperlige forhold for jakt og fiske i regionen. Med 117 nye studenthybler er det gode bofasiliteter på campus Evenstad.

Evenstad har et aktivt studentsamfunn som står for flere store arrangementer hvert år. Blant de store arrangementene kan nevnes Dåpen, når nye studenter døpes i Glomma, Høsttakkefesten som er en stilig fest for studenter og ansatte med mye god mat, utdeling av kvalitetsstipend for beste bachelor- og masteroppgave og livlig dans, og avslutningsmiddagen i mai. Du vil fort oppdage at Evenstad har et internasjonalt miljø med ansatte fra flere verdensdeler og mange studenter som deltar på våre engelskspråklige studier.

Les mer om avdelingen her »

Om skogbruksutdanningen på Evenstad

Vi ønsker å utdanne kandidater med den mest relevante kompetanse for næringen. Dette gjøres ved at vi fokuserer skogbruksutdannelsen mot relevante problemstillinger som skogsfunksjonærer møter til daglig i sitt virke. Dette gjennomføres ved å benytte den øvelsesskogen som høgskolen har forvaltningen av. Her gjennomfører studentene planlegging, gjennomføring og evaluering av skogsdrift. I tillegg planlegges det aktiviteter i skogkultur og vedlikehold av skogsveinettet.

Skogutdanningen er også rettet mot de som skal jobbe innen offentlig forvaltning – spesielt på kommunalt nivå. Vi bruker mange gjesteforelesere fra privat næringsliv og offentlig forvaltning i skogutdanningen. I tillegg besøker vi flere bedrifter i løpet av studietiden.

Hva blir du?

Med en bachelor i skogbruk blir du kvalifisert for spennende jobber. Mange går inn i stillinger hvor de arbeider med forvaltning av store skogeiendommer, mens andre kan bli skogbruksleder, skogbrukssjefer, skogforvaltere eller miljøarbeidere i kommuner og fylker.

Link til våre studier »

Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.