Mentorer og rådgivere

Energigården

Erik Eid Hohle

Tradisjonelle skogfag og bioenergi

E-post: erik@energigarden.no
Telefon: 61 33 60 90

Energigården

Per Fossheim  

Tradisjonelle skogfag og bioenergi

E-post: per@energigarden.no
Telefon: 61 33 60 90


SB-skog

John Olav Sundli

Avdelingsleder i Østerdalen.  Flink fagperson og god pedagog.  Har vært knyttet til Evenstad tidligere, og er vant til å omgås studenter.  Jobber med alle sider av operativt skogbruk

E-post: jos@sbskog.no
Telefon: 952 20 192

SB-skog

Kenneth Langsethagen  

Forstkandidat, treteknolog.  Frisk og frittalende, med kompetanse på de fleste områder av operativt skogbruk.  Har også vært innom skogbruksforskning og bedriftsledelse. Elverum.

E-post: kgl@sbskog.no
Telefon: 992 47 231

SB-skog

Jon Gultvedt  

Landbruksøkonom fra Ås.  Tung kompetanse på skogindustri, tømmer og logistikk.  Ås

E-post: jgu@sbskog.no
Telefon: 900 94 414


Glommen Skog

Per Skaare  

Erfaring som Skogbruksleder, skogsjef, organisasjonssjef med mer. Han er skogtekniker fra Evenstad, driver med litt sagbruk på si og sitter i styret i bla Materialbanken.

E-post: ps@glommen.skog.no
Telefon: 917 56 708

Glommen Skog

Jo Petter Grindstad

Skogbruker fra NLH (nå UMB), skogeier på Åsta, næringspolitisk rådgiver i Glommen, tidl organisasjonssjef samme sted. Jobber en del med vilt- og utmarksforvaltning, særlig elg i Glommen.

E-post: joppe@glommen.skog.no
Telefon: 957 59 440


Løvenskiold Skog

Øyvind Foss

Arbeider vesentlig med planlegging og drift og er ekspert på digitale verktøy.

E-post: oyvind.foss@lovenskiold.no
Telefon: 918 55 943


Landbruskdirektoratet

Torleif Terum  

Generelt skogbruk, lang fartstid fra skogeierandelslag, hogst og skogkulturvirksomhet. Planting og skogplanteproduksjon. Naturmangfold, miljøregistreringer og bærekraftig skogbruk.

E-post: torleif.terum@slf.dep.no
Telefon: 940 52 100


Skogbrand

Kjetil Løge 

Markedsanalyser, strategi og generell nærings og verdikjedeoversikt.

E-post: kjetil@skogbrand.no
Telefon: 951 42 662


Skogkurs (Skogbrukets kursinstitutt)

Eva Skagestad 

Dekker flere fagområder, jobber for tiden spesielt med opplæringstiltak for entreprenører og maskinførere.

E-post: es@skogkurs.no
Telefon: 971 74 457

Skogkurs (Skogbrukets kursinstitutt)

Trygve Øvergård 

Skogskjøtsel, skogbehandling

E-post: to@skogkurs.no
Telefon: 952 24 019

Skogkurs (Skogbrukets kursinstitutt)

Jan Olsen 

Skogsveger, driftsteknikk

E-post: jo@skogkurs.no
Telefon: 952 39 335


Nettskog

Gunnstein Hørte 

Har har generell skogfagskompetanse og jobber spesielt med  kartlegging av skog, verdsetting, prosjektledelse og oppfølging av entreprenører.

E-post: gunnstein@nettskog.no
Telefon: 959 28 779


NORSKOG

Gaute Nøkleholm 

Markedsføring, kommunikasjon, næringspolitikk

E-post: gaute.nokleholm@norskog.no
Telefon: 414 42 992

NORSKOG

Erling Bergsaker 

Skogøkonomi, verdsetting, skatt, internasjonalt skogbruk, sertfifisering

E-post: erling.bergsaker@norskog.no
Telefon: 915 11 467


Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Aasmund Asper

Skogskjøtsel, skogøkonomi, fagvalg, offentlig og privat forvaltning.

E-post: fmmrasas@fylkesmannen.no
Telefon: 918 83 236

Viken Skog

Svein Ekanger 

Verdsetting, skogbruksplanlegging

E-post: se@viken.skog.no
Telefon: 906 21 240


Allskog

Espen Loe 

Utmarksnæringer, generell drift av andelslag

E-post: espen.loe@allskog.no
Telefon: 995 94 911

Allskog

Ståle Solem 

E-post: stale.solem@allskog.no


LMD

Ivar Ekanger

Skogpolitikk, lover og regler

E-post: ivar.ekanger@lmd.dep.no
Telefon: 905 34 357


Mjøsen Skog

Johannes Bergum

Skogbruksfag, driftsteknikk, hogst og skogkulturvirksomhet, veibvedlikehold

E-post: jbe@mjosen.no
Telefon: 916 98 592

Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.