Næringspolitisk rådgiver

I næringspolitiske organisasjoner er målet å sikre gode vilkår for sine medlemmer. Dette gjelder både de faglige- og næringspolitiske interessene. I skogbruket er det to viktige organisasjoner som jobber for å sikre skogbrukets og grunneiernes interesser. Dette er NORSKOG og Norges Skogeierforbund. Som næringspolitisk rådgiver må du ha kunnskap om skogbruket og være opptatt av skogbrukets betydning for verdiskaping, arbeidsplasser og skogens rolle i miljø- og klimasammenheng. Din viktigste oppgave vil være å synliggjøre skogbrukets mange verdier og næringens rolle i samfunnsutviklingen, hva er utfordringene og hva må for eksempel til av lover, regler, forskning og utvikling for at skogbruket i Norge skal kunne være økonomisk, sosialt og økologisk bærekraftig også i årene framover. Du må like å kommunisere og ta initiativ for å få til gode løsninger enten det er med miljøorganisasjoner eller stortingspolitikere.

Eksempler på konkrete arbeidsoppgaver kan være å finne de gode argumentene for at Regjeringen ikke skal innføre meldeplikt for all hogst i Norge. Argumentere godt overfor beslutningstakere for viktigheten av at skognæringen har behov for gode økonomiske rammevilkår og infrastrukturløsninger for å kunne være konkurransedyktig i et internasjonalt marked. Eksempler på dette kan være fornuftige skatteordninger og behov for finansiering og etablering av kaianlegg og tømmerterminaler. I forbindelse med miljøvernmyndighetenes høring på revidering av jakttidsforskriften, for eksempel argumentere for at en utvidelse av jakttiden for elg vil være fornuftig av hensyn til salg av jakt som et opplevelsesprodukt. Verneområder kan være en kilde til næringsutvikling, men det trengs gode ideer og løsninger på hvordan slik virkesomhet kan tilpasses innenfor formålet med vernet.

I skognæringen vil det i årene framover være behov for samfunnsengasjerte fagfolk med kompetanse på skog- og ressursforvaltning.

Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.