Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Antall studenter: 5200

Antall ansatte: 1700

Kontaktinformasjon

Adresse: Postboks 5003, 1432 Ås

Besøksadresse: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 1432 Ås

Telefon: 67 23 00 00

E-post: post@nmbu.no

Nettside: www.nmbu.no/

Bilder fra skolen

Bruk piltastene for å bla deg mellom bildene. Klikk på bildet for å se større utgaver.

Bruk piltastene for å bla deg mellom bildene. Klikk på bildet for å se større utgaver.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Om NMBU

Visjon: Kunnskap for livet.

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Bachelor i Skogfag

Du får grunnleggende kunnskaper om skog, skogforvaltning og skogindustri. Du lærer om skogens biologi, økologi, skogbehandling og skogteknikk, om trevirkets egenskaper og muligheter, og om produktutvikling og økonomi. Du har også gode muligheter til å spesialisere deg på et fagfelt som interesserer deg. Studiet gir deg kompetanse til å kunne planlegge skogbehandling og skogsdrift og til å bestyre en skogeiendom. Bachelorgraden gir deg også et godt utgangspunkt for videre masterstudier i Skogfag og andre nærliggende fagfelt ved NMBU, eller studier ved andre universiteter og høgskoler.

Les mer om Bachelor i skogfag ved NMBU »

Generell studiekompetanse (GENS) »

Aktuelle yrkeseksempler finner du her»

Dersom du fortsetter med en master i skogfag vil du ha mulighet til å velge en faglig profil som er viktig for norsk skogbruk, og som gir deg tittelen Forstkandidat.

Les mer om Forstkandidat ved NMBU »

Master i Skogfag

Du lærer om skogplanlegging og flersidig bruk av skog. Men også om vitenskapelig metode, organisasjon og ledelse. Dette er fag som gjør deg i stand til å tolke og bruke andres forskning og til å ha et godt teoretisk grunnlag hvis du kommer ut i en lederstilling, slik mange gjør. I tillegg går du videre med spesialisering i økonomisk, biologisk eller teknologisk retning. Med mastergrad i skogfag skal du kunne planlegge og lede virksomhet knyttet til skog, og kunne finne en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn.

Studiestruktur med emner »

Les mer om studiet og opptakskrav her »

Skogbransjen tilbyr masterstipend »

Om karrieremuligheter:

Skogfaglig kompetanse på masternivå er etterspurt i Norge, så vel som i det internasjonale arbeidsmarkedet. Aktuelle stillinger vil være lederstillinger innen offentlig og privat skogforvaltning, organisasjoner, privat næringsvirksomhet eller skogindustri. Du kan også bli konsulent for areal-, skog- og eiendomsspørsmål, eller jobbe innen forskning og undervisning.

Aktuelle yrkeseksempler finner du her»

Studentmiljø

NMBU har 5100 studenter, hvorav 17 % er fra andre land enn Norge. Universitetet er kjent for sitt særdeles gode studentmiljø med rundt 80 lag og foreninger. Annet hvert år arrangeres UKA i Ås, landets nest største studentuke. I tre uker i oktober er det liv og røre for over 20 000 besøkende. UKA har program hver dag med store og små konserter, revy, fester og mye annet. Den er absolutt vært et besøk!

Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) sørger for at studentene får tak over hodet, mat på bordet og treningsmuligheter for å nevne noe. Samskipnaden driver bokhandel og kantine, samt idrettsanlegg og idrettshall på campus hvor du kan trene alt fra håndball og innebandy til yoga, aerobic og klatring. Utenfor hallen ligger bane for fotball og friidrett, og lysløyper, orienteringsløyper, ridebane og stier.

Studentsamskipnaden i Ås »

NMBU garanterer hybler for alle sine førsteårsstudenter!
Les mer: Ås er best på hybler i Norge.

Les mer om SiÅs bolig »

Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.