Skogbruksleder

En skogbruksleder jobber tett mot skogeiere. Skogbrukslederen gir skogeierne tilbud på jobber som skal utføres i skogen. Dette kan være hogst og tømmerkjøp, planting og ungskogpleie.

Om skogeieren synes tilbudet er godt skrives det en kontrakt mellom skogeiere og skogbruksleder. For å utføre selve jobben har skogbruksledere flere medhjelpere. Dette kan være skogsmaskinkjørere og andre fagfolk med spesialkompetanse på f.eks planting. Det er skogbrukslederen som er ansvarlig for at jobben blir gjort på rett måte og til avtalt tid.

Ved hogst er skogbrukslederen også ansvarlig for transporten av tømmeret inn til industrien. I noen tilfeller gir skogeierne skogbrukslederen ansvaret for å forvalte hele skogeiendommen. Skogbrukslederen får da også ansvar for veiene. Skogbruksledere er også en rådgiver ovenfor skogeiere som jobber i egen skog.

Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.