Skoglauget

Skoglauget er en forening på 27 medlemmer fra skognæringen i Norge, både private og offentlige. Formålet til Skoglauget er "å bidra til å sikre skogbasert næring og samfunnet riktig og kvalitetsmessig god kompetanse som skal sikre verdiskaping og bærekraftig ressursforvaltning".

Følg oss på:

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.