Stipendordningen

Skognæringen skal i år dele ut kr 225.000 til studenter som tar skogfag på Høyskolen i Hedmark, Evenstad og NMBU, Ås.

Stipendene vil bli gitt slik:

  • Kr 25.000,- til den beste Bachelorstudenten ved Høyskolen i Hedmark, Evenstad.
  • Kr 50.000,- til hver av de tre beste Masterstudentene ved NMBU, Ås.
  • Kr 50.000,- for den beste Masteroppgaven ved NMBU, Ås.

Skognæringen ønsker med tildelingen å vise at næringen satser for å tiltrekke seg ny og kompetent arbeidskraft.

For ytterligere informasjon kontakt Velg Skog:
Jørn Lileng
Tlf: +47  470 38 824
E-post: jl@nhomd.no

Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.