Studiesteder

Sønsterud
(videregående, Hedmark)

Mære
(videregående, Trøndelag)

Valle
(videregående, Oppland)

KVS-Bygland
(videregående, Aust-Agder)

Natur VGS
(Videregående, Oslo)

Mosjøen
(Videregående, Nordland)

Søve
(Videregående, Telemark)

Saggrenda (Kongsberg)
(Videregående, Buskerud)

Høgskolen i Hedmark
Campus Evenstad

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
NMBU (Ås)

Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.