Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Antall studenter: 5100

Antall ansatte: 1700

Kontaktinformasjon

Adresse: Postboks 5003 UMB, 1432 Ås

Besøksadresse: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 1432 Ås

Telefon: 67 23 00 00

E-post: post@nmbu.no

Nettside: www.nmbu.no/

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) skiftet 1. januar 2014 navn til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Informasjonen på denne siden vil bli oppdatert så fort som mulig.
For mer informasjon klikk her »

Om NMBU

Visjon: Kunnskap for livet. NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Bachelor i Skogfag

Du får grunnleggende kunnskaper om skog, skogforvaltning og skogindustri. Du lærer om økologi, skogteknikk, om trevirkets egenskaper og muligheter og om produktutvikling og økonomi. Studiet kvalifiserer deg til å planlegge skogbehandling og skogsdrift og til å bestyre en skogeiendom. Bachelorgraden gir deg et godt utgangspunkt for videre masterstudier i Skogfag eller andre nærliggende fagfelt ved UMB, eller andre universiteter og høgskoler.

Studiestruktur med emner »

Les mer om studiet »

Les mer om opptakskrav »

Master i Skogfag

Du lærer om skogplanlegging og flersidig bruk av skog, samt vitenskapelig metode, organisasjon og ledelse. I tillegg går du videre i økonomisk, biologisk eller teknologisk retning. Med mastergrad i skogfag skal du kunne planlegge og lede virksomhet knyttet til skog, og kunne finne en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn.

Studiestruktur med emner »

Les mer om studiet og opptakskrav her »

Om karrieremuligheter:

Skogfaglig kompetanse på masternivå er etterspurt i Norge, så vel som i det internasjonale arbeidsmarkedet. Aktuelle stillinger vil være lederstillinger innen skogindustri eller -forvaltning. Du kan også bli konsulent for areal-, skog- og eiendomsspørsmål, eller jobbe innen forskning og undervisning. Aktuelle yrkeseksempler finner du her.

Studentmiljø

UMB har over 4400 studenter, hvorav 20% er fra andre land enn Norge. Universitetet er kjent for sitt særdeles gode studentmiljø med rundt 80 lag og foreninger. Annenhvert år arrangeres UKA i Ås, landets nest største studentuke. I tre uker i oktober er det liv og røre for over 20 000 besøkende. UKA har program hver dag med store og små konserter, revy, fester og mye annet.

Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) sørger for at studentene får tak over hodet, mat på bordet og treningsmuligheter for å nevne noe. Samskipnaden driver bokhandel og kantine, samt idrettsanlegg og idrettshall på campus hvor du kan trene alt fra håndball og innbandy til yoga, aerobic og klatring. Utenfor hallen ligger bane for fotball og friidrett, og lysløyper, orienteringsløyper, ridevolte og stier.

UMB garanterer hybler for alle sine førsteårsstudenter! Les mer: Ås er best på hybler i Norge

Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.