KVS Bygland

Antall elever: Ca. 80 elever

Kontaktinformasjon

Adresse: 4745 Bygland

Telefon: +47 37 93 51 18

E-post: post@kvs-bygland.no

Nettside: www.kvs-bygland.no

Bilder fra skolen

Bruk piltastene for å bla deg mellom bildene. Klikk på bildet for å se større utgaver.

KVS-Bygland

Skogbruksutdanning på KVS-Bygland

Besøk KVS-Bygland her

Skogbruksutdanningen bygger på det som er lært på Vg1 naturbruk. Som elev på Vg2 skogbruk får du et grunnlag som gjør deg klar for 2 års opplæring i bedrift og fagbrev, eller du kan fortsette på et Vg3-studium som gir studiekompetanse.

Svært mye av undervisningen hos oss forgår ute gjennom hele skoleåret. Du får være med på alt arbeid som skjer i løpet av skogens omløpstid. Du får også arbeide sammen med andre elever, slik at du må lære å tenke sikkerhet og å ta hensyn til andre. Samarbeid medfører vanligvis et godt sosialt miljø i klassen.

Arbeidsområder du kommer bort i:

 • skogbruksplan
 • planting
 • ungskogpleie
 • tynning
 • slutthogst
 • tømmerkjøring med traktor + lassbærer
 • maskinvedlikehold
 • hogstmaskinsimulator

KVS-Bygland ligger i Bygland kommune, midt i Setesdalen, ca. 35 km nord for Evje. Vi disponerer ca. 40 000 dekar utmark til småviltjakt.

Skolen har internat med både enkelt- og dobbeltrom. Det er også kjøkken/matsal hvor det serveres 4 måltider pr. dag, også i helgene.

Besøk KVS-Bygland her

Følg oss på:

 

Studiesteder

 • Videregående skole
 • Høgskole
 • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.