Mære landbruksskole

Antall elever: Ca. 165 elever

Kontaktinformasjon

Adresse: Mære Nordre, 7710 Sparbu

Telefon: +47 74 17 04 30

E-post: mlspost@ntfk.no

Nettside: www.maere.no

Mære landbruksskole

VG2-SKOGBRUK PÅ MÆRE LANDBRUKSSKOLE

Besøk Mære Landbruksskole her

Skog er en av de viktigste fornybare ressursene i verden. Kunnskap om skog er viktig for å sikre at vi også i framtiden kan utnytte denne fantasiske naturressursen.

Vil DU lære mer om skog…? -Da skal DU velge VG2 – skogbruk!

Mære landbruksskole ligger 12 km sør for Steinkjer og har eget internat om du synes det er mest praktisk.

VG2 – skogbruk på Mære gir deg utdanning for en karriere som skogsoperatør eller kvalifiserer deg for videre studier på høgskole- og universitetsnivå. Mye av undervisningen foregår ute i mindre grupper som gjør at du blir godt kjent med medelever og lærere. Tema- og prosjektbasert undervisning, ungdomsbedrift og andre varierte undervisningsformer preger hverdagen.

VG2 – Skogbruk passer for deg som

  • ønsker å arbeide med skog og utmark
  • er glad i å være ute i naturen
  • vil ta fagbrev i skogbruk
  • planlegger å ta en høgskole eller universitetsutdannelse i skogbruk eller naturforvaltning
  • skal drive egen skogeiendom
  • Yrkeskompetanse – fagbrev som skogsoperatør

Når du har fullført VG1 Naturbruk og VG2 skogbruk, samt gjennomført 2 år som lærling i skogfaget med bestått avsluttende fagprøve er du fagarbeider med yrkestittel skogsoperatør.

En skogsoperatør kjører maskiner som hogger tømmer og skaper verdier for flere hundre tusen kr hver dag. Som skogsoperatøren arbeider du også med planting, ungskogpleie og kontinuerlig skjøtsel av skogen. Det er du som skogsoperatør som danner grunnlaget for at fremtidige generasjoner kan høste av skogen om 100 år! Andre arbeidsoppgaver knyttet til skog og utmark kan også bli en del av arbeidet.

Studiekompetanse

Etter VG1 Naturbruk og VG2 skogbruk kan du velge VG3 Naturforvaltning og få studiekompetanse. Dette året har du en del allmennfag og fag der du lærer om mer om naturforvaltning. Du får en ”grønn” studiekompetanse som er et godt utgangspunkt for videre studier innen skogbruk eller andre biologiske studier.

Les mer om Mære Landbruksskole på skolens hjemmeside: www.mare-landbruk.vgs.no

Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.