Mosjøen Videregående Skole

Antall elever: Ca. 900 elever

Kontaktinformasjon

Adresse: Postboks 614, 8651 Mosjøen

Besøksadresse avd Hattfjelldal: Kalkviksvei 6, Hattfjelldal

Besøksadresse avd. sentrum Kirkegata 9, Mosjøen

Telefon: 75 41 10 00 / 75 11 42 00

E-post: mosjoen.vgs@nfk.no

Nettside: mosjoen.vgs.no

Bilder fra skolen

Bruk piltastene for å bla deg mellom bildene. Klikk på bildet for å se større utgaver.

Mosjøen Videregående Skole

Nordland

Skogbruket er ei spennende næring som forvalter store fornybare ressurser i skog og utmark. Kunnskap om natur og skogbruk er viktig for å sikre at vi i framtiden kan utnytte denne fantastiske naturressursen til glede for både folk og dyr.

Har du lyst til å bli skogsoperatør eller vil du studere skogbruk, biologi eller naturforvaltning ved universitet eller høgskole?

Velg VG2 SKOGBRUK

VG2 Skogbruk i Mosjøen gir deg utdanning for en karriere som skogsoperatør eller kvalifiserer deg for videre studier på høgskole- og universitetsnivå. Mesteparten av opplæringa i programfagene skjer i form av praktiske øvinger i smågrupper i nærområdet til skolen. Deler av opplæringen foregår i samarbeid med en naturbruksskole i Sverige. Elevene er utplassert i bedrifter flere uker i løpet av skoleåret. De som ønsker å bli lærlinger kan ha mer utplassering enn de øvrige elevene. Skogbrukselevene driver egen ungdomsbedrift, og bruker overskuddet til utferd på våren. I fjor var hele klassen på Island ei uke.

Programfagene på VG2 Skogbruk:

Drift og vedlikehold (9 t/uke) : Her lærer du om hogst, tynning og uttransport av trevirke. Elevene får både opplæring i bruk av skogstraktor med vinsj og tømmerhenger, samt opplæring på lassbærer og hogstmaskin. Faget vektlegger planlegging og drift etter skogbruksplan, samt vedlikehold av utstyr.

Skogskjøtsel, utmark og bedrift (8 t/uke): Her lærere en om ulike arbeidsoppgaver innen skogskjøtsel som planting, tynning, og hvordan vi bør drive skogbruk for å ivareta vilt- og friluftslivsinteressene. Her vektlegges entreprenørskap, og det å utvikle nye produkter innen skog- og utmarksressursene.

Prosjekt til fordyping (9 t/uke): Her kan du selv velge mellom utplassering i bedrift, ulike andre praktiske fag på skolen, eller realfag du kanskje trenger for videre studier ved høgskole/universitet. Du bestemmer selv hvilke fag du velger avhengig av interesse og karriereplaner videre.

Skogsoperatør: Når du har fullført VG1 Naturbruk og VG2 skogbruk, samt gjennomført 2 år som lærling i skogfaget med bestått avsluttende fagprøve er du fagarbeider med yrkestittel skogsoperatør.En skogsoperatør kjører maskiner som hogger tømmer, og skaper verdier for flere hundre tusen kroner hver uke. Skogsoperatøren arbeider også med planting, ungskogpleie og kontinuerlig skjøtsel av skogen.

Studiekompetanse:

Etter VG1 Naturbruk og VG2 skogbruk kan du velge VG3 Studieforberedende naturbruk og få studiekompetanse. Du velger selv om du ønsker generell eller spesiell studiekompetanse. Du får en ”grønn” studiekompetanse som er et godt utgangspunkt for videre studier innen skogbruk, naturforvaltning eller andre biologiske studier.

Mosjøen VGS, studiested Marka ligger 8 km øst for Mosjøen, har internat der om lag 85 elever bor. Internatlivet gir sterkt samhold og venner for livet.

Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.