Natur Videregående skole

Antall elever: Ca. 204 elever

Kontaktinformasjon

Adresse: Strømsveien 323 A
1081 Oslo

Besøksadresse: Strømsveien 323 A, Oslo

Telefon: 22 90 86 00

E-post: post@natur.vgs.no

Nettside: www.natur.vgs.no

Skogbruksutdanning

Natur videregående skole

Vi tilbyr Vg1 naturbruk med fordypning i skogbruk og Vg2 skogbruk. Etter Vg2 kan du velge opplæring i bedrift over to år og gå opp til fagprøven, eller gå Vg3 naturbruk i ett år og oppnå studiekompetanse.

På Vg2 skogbruk legges det opp til en allsidig skogbruks- og utmarksutdanning. Mye av undervisningen foregår ute i praksis. Ulike skogbruks-, jakt-, fiske- og friluftsøvelser gjøres i tett samarbeid med næringsutøvere og grunneiere. Teoriundervisningen legges opp i forhold til praksisen elevene er ute i. I faget prosjekt til fordypning kan du velge fordypning innen skogbruk eller utmark.

Sentrale temaer i undervisningen:

 • foryngelse
 • ungskogpleie
 • tynning
 • foryngelseshogst
 • maskiner og redskaper
 • HMS
 • jakt
 • fiske
 • friluftsliv
 • naturveiledning
 • utmarksturisme
 • ressursutnytting

Skolen ligger på Furuset i Oslo, med kort avstand til offentlig kommunikasjon som buss og T-bane.

Se vår hjemmeside for mer informasjon: www.natur.vgs.no

Følg oss på:

 

Studiesteder

 • Videregående skole
 • Høgskole
 • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.