Kongsberg Videregående Skole avd. Saggrenda

Antall elever: Ca. 100 elever

Kontaktinformasjon

Adresse: Malmveien 14, 3614 Kongsberg

Telefon: +47 32 86 51 00

E-post: kovs@bfk.no

Nettside: www.kongsberg.vgs.no

Kogsberg videregående skole

Saggrenda

KONGSBERG VGS - UTDANNINGSPROGRAM NATURBRUK

Utdanningsprogrammet Naturbruk på Kongsberg VGS. Saggrenda gir utdanning til et fremtidig yrke som skogsoperatør og / eller forbereder til videre studier på høgskole/universitet.

Mye av undervisningen foregår ute i mindre grupper som gjør at du blir godt kjent med medelever og lærere. Tema- og prosjektbasert undervisning, ungdomsbedrift og andre varierte undervisningsformer preger hverdagen. Du som velger naturbruk bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold:

Saggrenda ligger 8 km. fra Kongsberg sentrum. Skolen har internat.

Se hjemmeside: Kongsberg videregående skole - Utdanningsprogrammet Naturbruk Eller: Saggrenda

Yrkeskompetanse – fagbrev som skogsoperatør

Når du har avsluttet 2 år på VG1 Naurbruk og VG2 skogbruk, og 2 år som lærlig i skogfaget er du fagarbeider med yrkestittel skogsoperatør.

En skogsoperatør kjører maskiner som produserer tømmer for store verdier. Han/hun er den tidligere tømmerhuggeren. Som skogsoperatør arbeider du med å avvirke gammel skog, forynge ny skog slik at fremtidens naturbrukere kan høste av skogen om 100 år. Skogsoperatøren arbeider med ungskogpleie, tynning og kontinuerlig skjøtsel av skogen.

Noen av de vanligste arbeidsområdene for en skogsoperatør er :

 • Kjøring av hogstmaskin
 • Kjøring av lassbærer
 • Data behandling, kart, produksjon og dokumentasjon
 • Etablering og pleie av skog
 • Utnytting av tømmer og behandling av tømmer
 • Natur og miljøkunnskap
 • Service og framferd ovenfor kunder
 • Helse miljø og sikkerhet
 • Bruk av motorsag og ryddesag
 • Veivedlikehold
 • Markberedning

I løpet av VG1 og VG2 skogbruk blir eleven kjent med de kompetansemålene som kommer i lærlingetiden. Dette skjer i hovedsak i faget prosjekt til fordypning. Der forsøker vi å legge til rette for utplassering hos entreprenører.

Studiekompetanse

Etter VG1 Naturbruk og VG2 skogbruk kan du gå VG3 Påbygging og få studiekompetanse.

Internat

Internatet har 68 sengeplasser fordelt på enkeltrom og dobbeltrom. Du har tilgang til internett på rommet, treningsrom, stue, biljard, badstue, bibliotek og kjøkken.

Skolen har kantine som tilbyr frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Skolens internat tilbyr trygge boforhold som gir sosial kompetanse til glede for deg, foreldre/foresatte og fremtidige arbeidskolleger.

Se mer info her »

Besøk Kongsberg VGS Saggrende her »

Følg oss på:

 

Studiesteder

 • Videregående skole
 • Høgskole
 • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.