Solør Videregående Skole avdeling Sønsterud

Antall elever: Ca. 100 elever

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 62 95 53 10

E-post: solorvgs@hedmark.org

Nettside: www.soloer.vgs.no

Solør videregående skole

Sønsterud

SOLØR VIDEREGÅENDE SØNSTERUD - UTDANNINGSPROGRAM NATURBRUK

Besøk Solør VGS Sønsterud her

Utdanningsprogrammet Naturbruk på Solør videregående Sønsterud gir utdanning til et fremtidig yrke som skogsoperatør og / eller forbereder til videre studier på høgskole/universitet.

Mye av undervisningen foregår ute i mindre grupper som gjør at du blir godt kjent med medelever og lærere. Tema- og prosjektbasert undervisning, ungdomsbedrift og andre varierte undervisningsformer preger hverdagen. Du som velger naturbruk bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold:

Sønsterud ligger i Hedmark, 8 km. øst for tettstedet Flisa i Åsnes kommune omtrent midt mellom Elverum og Kongsvinger. Skolen har internat.

Yrkeskompetanse – fagbrev som skogsoperatør

Når du har avsluttet 2 år på VG1 Naurbruk og VG2 skogbruk, og 2 år som lærlig i skogfaget er du fagarbeider med yrkestittel skogsoperatør.

En skogsoperatør kjører maskiner som produserer tømmer for store verdier. Han/hun er den tidligere tømmerhuggeren. Som skogsoperatør arbeider du med å avvirke gammel skog, forynge ny skog slik at fremtidens naturbrukere kan høste av skogen om 100 år. Skogsoperatøren arbeider med ungskogpleie, tynning og kontinuerlig skjøtsel av skogen.

Noen av de vanligste arbeidsområdene for en skogsoperatør er :

 • Kjøring av hogstmaskin
 • Kjøring av lassbærer
 • Data behandling, kart, produksjon og dokumentasjon
 • Etablering og pleie av skog
 • Utnytting av tømmer og behandling av tømmer
 • Natur og miljøkunnskap
 • Service og framferd ovenfor kunder
 • Helse miljø og sikkerhet
 • Bruk av motorsag og ryddesag
 • Veivedlikehold
 • Markberedning

I løpet av VG1 og VG2 skogbruk blir eleven kjent med de kompetansemålene som kommer i lærlingetiden. Dette skjer i hovedsak i faget prosjekt til fordypning. Der forsøker vi å legge til rette for utplassering hos entreprenører. Studiekompetanse

Etter VG1 Naturbruk og VG2 skogbruk kan du gå VG3 Naturforvaltning og få studiekompetanse. Dette året har du en del allmennfag og fag der du lærer om forvaltning av natur. Du ender opp med en ”grønn” studiekompetanse som er et godt utgangspunkt for videre studier innen skogbruk eller andre biologiske studier. En del elever tar kunnskapen om skogbruk med seg inn i en lærerutdanning. Denne måten å ta studiekompetanse på er verdifull å ha med seg for ungdom som skal ta over en skogeiendom.

Internat og sosial kompetanse

Internatet har 18 enkeltrom og 28 dobbeltrom. Du har tilgang til internett på rommet, treningsrom, stue, biljard, badstue, bibliotek og kjøkken. Skolen har eget jaktterreng.

Skolen har nyrestaurert kantine som tilbyr frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Skolens internat tilbyr trygge boforhold som gir sosial kompetanse til glede for deg, foreldre/foresatte og fremtidige arbeidskolleger.

Følg oss på:

 

Studiesteder

 • Videregående skole
 • Høgskole
 • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.