Søve Videregående Skole

Antall elever: Ca. 150 elever

Kontaktinformasjon

Adresse: Søvevegen 8, 3830 Ulefoss

Besøksadresse: Søvevegen 8, Ulefoss

Telefon: 35 91 87 00

E-post: soeve.vgs@t-fk.no

Nettside: www.sove.vgs.no

Bilder fra skolen

Bruk piltastene for å bla deg mellom bildene. Klikk på bildet for å se større utgaver.

Nome videregående skole

Telemark

Skogbruksutdanning ved Nome videregående skole

Nome (tidligere Søve) har lange tradisjoner for å utdanne gode skogbrukere. Utdanningen har pågått uavbrutt siden tidlig på 1900-tallet.

I dag tilbyr vi

 • En skole med egen 4000 dekar øvingsskog. I tillegg har vi god tilgang til andre øvingsarealer hos naboer og andre samarbeidspartnere innen skogbruk i Telemark.
 • Vi har eget klasserom, verksted for skogbruksutstyr og stort verksted for større skogsmaskiner.
 • Klassesett med motorsager og motorryddesager og annet utstyr som brukes manuelt i planlegging og utøvelse av tiltak i skog.
 • Tre lastbærere og 5 skogsriggede landbrukstraktorer med vinsj.
 • Periodevis tilgang til hogstmaskin- og lassbærersimulator for trening i avvirkning, aptering og transport av tømmer
 • Tilgang til mobile sagbruk, fjernvarmeanlegg og større industri innen skogbaserte produkter
 • Gode samarbeidspartnere som AT Skog, Cappelen skoger, Løvenskiold Fossum og andre som bidrar til å løfte undervisningen opp i mange sammenhenger.

VG1 naturbruk

Elevene kan velge fordypning innen skogbruk og jakt, fiske og friluftsliv. De får også øvelser og innføring i skogbruk gjennom fagene naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet. Elevene får innføring i skogbruk, opplæring i bruk og stell av motorsag, motorryddesag og tømmerkjøring med hest, traktor og lassbærer i skogen. Viltstell og jakt er også en del av opplæringen.

VG2 Skogbruk

 • Skogbruk
  • Fagbrev skogsoperatør
  • Studiekompetanse for høyere studier
 • Skogbruk med vekt på jakt, fiske og friluftsliv
  • Studiekompetanse for høyere studier

Elevene kan søke enten skogbruk med fagbrev skogsoperatør som mål eller VG2 skogbruk med vekt på jakt, fiske og friluftsliv. Etter dette året kan elevene søke lærlingplass og gå to år i lære før fagprøve og fagbrev som skogsoperatør. Begge retningene gir samtidig grunnlag for å søke VG3 studieforberedende opplæring, studiekompetanse året etter.

På Nome har vi tett kontakt med gode samarbeidspartnere blant skogsentreprenørene og de som mottar lærlinger. Skoleåret 2014-15 er det første året vi tilbyr VG2 skogbruk med vekt på jakt, fiske og friluftsliv og vi ser at interessen er så stor at det trolig settes i gang fra høsten 2014. Vi har også her gode og positive samarbeidspartnere som har bidratt til en god undervisningsplan og som vil hjelpe oss med gode øvings- og fordypningsmuligheter innen dette løpet.

Aktuelle tema fra skogbruksfaget er:

 • Skogforvaltning
 • Levende skog standard
 • Skogskjøtsel
 • Hogst og kjøring
 • Vilthensyn og viltpleie
 • Skogsbilveg – vedlikehold og bygging
 • Foredling av tømmer
 • Bioenergi – virke – drift – anlegg

Aktuelle tema fra skogbruk med vekt på jakt, fiske og friluftsliv er:

 • Bekledning
 • Førstehjelp og redning
 • Våpen og skyting
 • Vilt-. viltstell og jaktlære
 • Fisk og fiskestell
 • Friluftsliv, frivillige organisasjoner og friluftsliv som del av næringsutvikling
 • Jakt, fiske og friluftsliv som ny næring

Ved Nome tilbyr vi også studiekompetanse med fordypning på matematikk og kjemi eller biologi, spesiell studiekompetanse. Denne kombinasjonen kvalifiserer eleven til direkte opptak ved studier som skogbruk ved UMB. Dette er en svært viktig veg å merke seg for den som både vil gå skogbruk i videregående opplæring og fortsette med dette på høgskole og universitetsnivå.

Som elev ved Nome får du undervisning i mindre grupper, mye praktiske øvinger og teoriundervisning ute i skog og mark, høg faglig kvalitet, høy trivsel og mulighet for å delta ved store arrangementer som Skogtunet på Dyrskuen i Seljord, Minidyrskuen på Nome og motorsag-tevlinger ellers.

UMB skogfag

Nome er også arrangør av UMBs skogfaglige kurs SKOG 101 der studentene fra skogfag på Ås er på Nome i 3 uker for å lære om praktisk skogbruk, foredling av tømmer og hensyn ved forvaltning og stell av skog. I løpet av disse ukene besøker studentene både AT Skog, Løvenskiold Fossum og Cappelen Skoger og får innsyn i disse aktørenes virksomheter.

Fagskoletilbud innen bedriftsledelse og markedsføring

Ved Nome kan du etter fullført fagbrev eller med studiekompetanse gå videre på fagskolekurs innen bedriftsledelse. Dette er et svært viktig kurs for den som skal etablere og lede egen eller andres bedrift. Tas på deltid, f.eks. ved siden av jobb eller andre studier.


Denne teksten er skrevet av:

Terje Kristoffersen

Rektor

Følg oss på:

 

Studiesteder

 • Videregående skole
 • Høgskole
 • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.