Valle Videregående Skole

Antall elever: Ca. 135 elever

Kontaktinformasjon

Adresse: Postboks 3, 2851 Lena

Besøksadresse: Lenagata, Lena

Telefon: +47 61 14 33 50

E-post: valle.vgs@oppland.org

Nettside: www.opplandvgs.no/Valle-vgs

Valle Videregående Skole

Besøk Valle VGS her

VG2 skogbruk på Valle, hva innebærer det?

Vg 2 skogbruk hos oss bygger videre på skogbruksdelen du lærte på vg1 naturbruk. Vi gir deg utdanning til å være klar for 2 års opplæring i bedrift og fullført lærlingeløp. Du er med i hele skogens omløpstid, alt fra planting av skog til hogging av hogstmoden skog. Vanlige arbeidsområder for eleven på vg2 skogbruk er:

 • Kjøring av tømmer med lassbærer
 • Tømmerkjøring traktor
 • Bruk av hogstmaskin-simulator
 • Kjøring av hogstmaskin i utplasseringsuker og dager
 • Manuell hogst; sluttavvirkning og tynning
 • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
 • Natur- og miljøkunnskap
 • Teknikk og verkstedarbeid
 • Databehandling, kart, produksjon og dokumentasjon
 • Skogskjøtsel

Å være elev på Valle preges stort av variasjon og mangfold i undervisninga. Mye av undervisninga foregår i mindre grupper innen en praksisarena, dette kan være alt fra reparasjon/vedlikehold av lassbærer til ungskogpleie og manuell hogst. Slike undervisningsarenaer er svært gode læringsarenaer og for å bli godt kjent med medelever og lærere. I tillegg preges hverdagen av varierte undervisningsformer, noe i klasserom og noe ute. Skolen har også eget internat med 60 rom.

Hvilke karrieremuligheter har jeg etter skogbruksutdanning på Valle?

Hos oss kan du legge grunnlaget for et framtidig yrke som skogsoperatør. Først 2 år på skole – så 2 år i bedrift. Etter skogbruksutdanning på Valle, har du gode muligheter for å få lærlingekontrakt hos maskinentreprenør. Vår skole har et godt samarbeid med mange entreprenører, og vi har lang og god erfaring med å levere fra oss elever til entreprenøren. Du kan også velge 3 år på skole hos oss som forbereder til videre studier på høgskole/universitet.

Valle videregående skole er en naturbruksskole på Lena i Østre Toten med ca 150 elever. Skolen eier og driver eget gardsbruk med produksjon av mjølk, egg, gris og sau. Skolen har også egen skog på 1373 daa. For å bli elev på vg 2 skogbruk, må du først gå vg 1 naturbruk, det kan du også gjøre hos oss.

VG 1 naturbruk

Vg 1 naturbruk er inngangsporten til vg 2 skogbruk. Dette året vil du gjennomgå følgende skogbruksemner:

 • Manuell hogst og kjøring
 • Planting
 • Ungskogpleie
 • Friluftsliv, jakt og fiske
 • I tillegg tilbys også Vg1-elevene ytterligere undervisning i skogbruk, 10 hele dager med skogbruk som såkalte valgmoduler.

I tillegg til undervisning i skogbruk på Vg1 naturbruk, vil du også få undervisning i bl.a. jordbruk, teknikk/verksted, husdyr og foredling av naturressurser.

VG 3 studieforberedende naturbruk

Dersom du vil studere på Evenstad eller på Ås, er dette vegen for deg! Etter vg1 naturbruk og vg2 skogbruk kan du gå vg3 studieforberedende naturbruk på Valle. Dette året sammen med de foregående åra gir deg studiekompetanse, slik at du kan søke deg inn på høgskole eller universitet. Vi på Valle legger til rette slik at du sjøl kan velge om du vil ha generell studiekompetanse eller forskjellige former for spesiell studiekompetanse. Vi tilbyr realfagsfordypning i matematikk, kjemi og biologi. Fordypning i fysikk tilbys ikke.

Les mer om Valle videregående skole på skolens hjemmeside: www.opplandvgs.no/Valle-vgs

Følg oss på:

 

Studiesteder

 • Videregående skole
 • Høgskole
 • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.