Stillinger i departementene eller forvaltningen

Ansatte i departementene eller den statlige forvaltningen arbeider som saksbehandlere eller ledere. Stillingskoden kan være rådgivere eller konsulenter. Deres viktigste oppgave er å være med i utformingen av lover og forskrifter, samt avgjøre enkeltsaker, knyttet til de naturbaserte ressursene jord, skog og utmark. De jobber også med fremstilling av saker som skal avgjøres politisk.

Ansatte i forvaltningen (utøvelsen av lover og forskrifter) i tillegg til saksbehandlere er ofte også informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider. Deres viktigste oppgaver er å formidle saker og resultater fra private og offentlige etater til næringslivet, myndigheter og allmennhet. En jobb i departementet og forvaltningen krever spesiell interesse for skriftlig og/eller muntlig kommunikasjon. Arbeidet krever stor nøyaktighet og god evne til å arbeide med ulike tema på politisk nøytralt grunnlag.

Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.