Instruktør

De fleste instruktører innen praktisk skogbruk er ansatt ved Skogkurs (Aktiv Skogbruk Instruktør). De kombinerer ofte dette arbeidet med et annet yrke i skognæringen. Som bakgrunn bør du ha en del erfaring fra praktisk skogbruk og ha pedagogisk interesse og legning. Du må være glad i å ha kontakt med mennesker og evne å bruke eget nettverk i arbeidet med å markedsføre kurs. Som instruktør gir du teoretisk og praktisk undervisning i små grupper. Demonstrasjoner og øvelser er derfor en viktig del av kunnskapsformidlingen. Som Aktiv Skogbruksinstruktør har du også autorisasjon til å gjennomføre dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av ulike skogbruksredskaper (motorsag, vinsj, vedmaskin mm.). Mange av kursdeltakerne er derfor personer som skal arbeide med denne typen maskiner gjennom yrket sitt.

Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.