Lærer i skogfag

Etter endt Bachelor- eller Masterprogram er det mulig å ta ettårig praktisk pedagogisk utdanning på heltid eller deltid. Dette gir deg mulighet til å jobbe som lærer i programfag på videregående skole med utdanningsprogram naturbruk. I programfagene på Vg2 skogbruk er undervisningen i sterk grad lagt opp som tema og prosjekter i kombinasjon av praktisk og teoretisk undervisning. Store deler av undervisningen er organisert ute i skog og mark. Det er en fordel med yrkeserfaring fra det praktiske skogbruk. Dette fordi en sentrale del av jobben består i å instruere elevene i ulike praktiske arbeidsprosesser som er relatert til manuelt og maskinelt arbeid i skog og utmark. De viktigste oppgavene for en lærer er:

 • Undervise i bakgrunn av lærerplanen
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen som gir gode læringsprosesser
 • Motivere elevene til å tilegne seg kunnskap
 • Jobbe i samhandling med andre, og utvikle et godt kollegasamarbeid
 • Delta på kurs og faglige møter tilknyttet skognæringen
 • Holde kontakt med lærebedrifter
 • Holde kontakt med foreldre/foresatte og elev
 • Arbeide med vurderinger av undervisningen, og kommunisere med elever og kolleger

Utdanning og kompetanse i skogfag kan også benyttes i undervisning på ulike skoler innen fagene naturfag, biologi, samfunnsfag og matematikk.

Følg oss på:

 

Studiesteder

 • Videregående skole
 • Høgskole
 • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.