Skogbruksplanlegger

Skogbruksplanleggeren er ansatt i skogandelslagene. Deres arbeidsoppgaver har forandret seg mye de siste 10-15 årene.  I dag registreres alle grunndata fra skogen ved hjelp av digitale verktøy. Skogbruksplanleggeren må derfor ha interesse for datahåndtering. Ingen kan dekke alle arbeidsoperasjonene og de fleste spesialiserer seg på ett eller to fagområder som er beskrevet nedenfor:

Prosjektledelse

Kontakte oppdragsgiver for å utforme kartprosjekt, framdriftsplan og sluttprodukter. Legge premissene for å heve kompetansen om skogbruksplanen til skogeierne.

Fjernmåling

Registrer volum og høyde og andre skogsvariabler ved hjelp av fotogrammetri i 3D eller i 2D. Arbeidet danner grunnlaget for hele skogbruksplanen og er særdeles viktig for et godt sluttprodukt.

Feltbefaringer

Gjennomføre etterkontroll av fjernmålingsdata og utarbeide forslag til behandlingstiltak i skogbruksplanen. Kan også bestå av spesialregistreringer.

Kartarbeid

Kartarbeid i geografiske informasjonssystemer (GIS)

Kundeveiledning og kursledelse

Aktiv og systematisk kundeveiledning og oppfølging gjennom de nye digitale skogbruksplanverktøyene. Erfaring viser at kunnskap og veiledning om skogbruksplanen gir økt aktivitet i skogen.

Verditakster og økonomiske beregninger

Utarbeider erstatningsgrunnlag for frivillig vern, annet vern og andre offentlige inngrep som vegutbygging, kraftlinjeutbygging, offentlige reguleringer.

Produktutvikling

Delta i arbeide med å videreutvikle nye produkter i de geografiske informasjonssystemene.  

Den ideelle skogbruksplanleggeren er flink til å kommunisere, interessert i data og glad i å være ute i frisk luft.

Følg oss på:

 

Studiesteder

  • Videregående skole
  • Høgskole
  • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.