Skogforvalter

En skogforvalter er ansatt hos en større skogeier eller forvalter egen skog. Han/hun har ansvaret for alle ressursene på eiendommen. Det kan være produktiv og uproduktiv skog, fjellområder, vannressurser, jaktrettigheter eller bygninger. De viktigste arbeidsoppgavene er:

 • Strategiske valg for driften eiendommen, videreutvikle økonomien knyttet til virksomheten
 • Ansvar for all kommunikasjon med kommunen og andre myndigheter.
 • Planlegging av hogst, tynning, ungskogpleie og skogplanting.
 • Organisering av skogsdriften på eiendommen
 • Sørge for gode rutiner og systemer for digitale kartlegginger i skogen.
 • Følge og rapportere alle pålegg og retningslinjer som er pålagt skogeieren
 • Vedlikehold og nybygging av skogsbilveier
 • Være eiendommens representant for veier og teknisk utstyr som er i felleseie med naboer.
 • Administrasjon, vedlikehold og utleie av hus og hytter på eiendommen.
 • Avgjøre grunneierspørsmål og derigjennom sikre disposisjonsretten.

Følg oss på:

 

Studiesteder

 • Videregående skole
 • Høgskole
 • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.