Skogsjef i skogeierorganisasjon

Skogsjefen har øverste ansvar for den skogbruksfaglige virksomheten i skogeierorganisasjonen. Stillingen omfatter også et faglig og administrativt ansvar for skogbruksledere og/eller skogkonsulenter. Organisasjonsstrukturen kan variere en del mellom de ulike organisasjonene. Det faktiske ansvars- og arbeidsområde for skogsjefen vil variere tilsvarende. Som skogsjef leder du mange ansatte og personlige egenskaper som evnen til å kunne lytte, ta beslutninger og delegere oppgaver er viktige. Det er også en fordel å ha et bredt kontaktnett mot andre firma og organisasjoner i næringen.

Konkrete arbeidsoppgaver for en skogsjef vil være:

 • Generelle lederoppgaver for gruppen av medarbeidere
 • Budsjett og økonomioppfølging
 • Utvikling av arbeidsopplegg og rutiner
 • Kvalitetssikring av det skogfaglige arbeidet
 • Miljøsertifisering
 • Operativ skogforvaltning
 • Skogfaglig rådgivning og konsulentvirksomhet
 • Kommunikasjon og kontakt med andre aktører i bransjen

Følg oss på:

 

Studiesteder

 • Videregående skole
 • Høgskole
 • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.