Skogsoperatør

Som skogsoperatør har du ansvaret for ca. 20.000 kg rå kraft. Du arbeider i en høyteknologisk maskin som krever utdannelse og erfaring for å kjøres effektivt. Jobben som skogsoperatør gir deg varierte utfordringer. Selv om du sitter alene i maskinen, jobber du i team. Ikke minst må du spille på lag med naturen. Arbeidsplassen er midt i naturen, der dyr og mennesker ferdes om hverandre. De viktigste oppgavene er:

 • Planlegge skogsdriften slik at veier, miljøelementer, spesielle dyreområder blir ivaretatt
 • Administrative oppgaver (prislister, miljørapport osv.)
 • Hogge slik at utnyttelsen av tømmerstokken blir optimal
 • Gjennomføre enkle reparasjoner og regelmessig vedlikehold
 • Behandle kart på maskinens datamaskin
 • Overlevere produksjonen, altså hva/hvor mye tømmer man har produsert, til f. eks. skogbruksleder (les skogbruksleder siden)
 • Flytting av maskiner
 • Intern kommunikasjon i laget og i firma
 • Holde seg oppdater på lover og regler og ulike målemetoder
 • Kalibrere maskinens måleutstyr

Følg oss på:

 

Studiesteder

 • Videregående skole
 • Høgskole
 • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.