Tømmermegler

Tømmermeglerne er ansatt i skogeierandelslagene eller hos en privat aktør som kjøper og videreselger tømmer.

Skogbrukslederen og tømmermegleren har i mange tilfeller nokså like arbeidsoppgaver og jobber ofte sammen. Hovedansvaret til tømmermegleren er å kjøpe tømmer fra skogeieren og selge det videre til industrien. Yrket krever god kunnskap i økonomi og logistikk.

Sentrale oppgaver for tømmermegleren er:

 • Kontakte og besøke skogeiere i egen region regelmessig
 • Inngå kontrakter på hogst og tynning med skogeier
 • Tilby planting og ungskogpleie
 • Registrere kontrakter i eget Web-system
 • Formidle nye kontrakter til skogbrukslederne
 • Sørge for at transporten av tømmeret etter avvirking blir igangsatt
 • Holde skogeieren oppdatert om pågående drift
 • Holde oversikt over mengden tømmer som blir tatt ut for salg
 • Kvalitetssikre arbeidet med kjøp og salg av tømmer i egen organisasjon
 • Rapportere om aktiviteten til egen organisasjon

Følg oss på:

 

Studiesteder

 • Videregående skole
 • Høgskole
 • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.