Veiplanlegger i skogbruket

En veiplanlegger er ansatt i kommunen, i en organisasjon eller et privat firma som jobber i relasjon til skogbruket eller med infrastruktur/ arealplanlegging. Yrket krever stor interesse for kart og digitale registeringsverktøy som GPS og GIS. Videre må de mestre en arbeidsdag i kombinasjon med kontorarbeid og feltarbeid. Som veiplanlegger må du ha god kondisjon og utholdenhet. En vei berører som regel flere grunneiere. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er derfor en fordel. Veiplanleggerens hovedoppgaver deles inn i følgende arbeidsområder

 • Kjenne til/registrere begrensninger for tømmertransporten på det offentlige veinettet
 • Områdeplanlegging
  • Planlegge infrastrukturen for et større skogområde uavhengig av eiendomsgrenser.
 • Kommunisere med grunneiere og entreprenører
  • Etablere veiforening
 • Utarbeide teknisk byggeplan for nye skogsveier og ombygging av eldre veier
  • Stikke veilinje og gjennomføre tekniske målinger
  • Utarbeide plan med arbeidsbeskrivelse, mengdeoversikt og kostnadsoverslag
 • Bistå med anbudsinnbydelse og kontraktinngåelse med entreprenør
 • Gjennomføre oppsyn og kontroll under bygging
 • Vurdere behovet for vedlikehold

Følg oss på:

 

Studiesteder

 • Videregående skole
 • Høgskole
 • Universitet

Tips

Klikk på de fargede sirklene for å få informasjon om den aktuelle skolen.