Ronja Willmannsøien

Møt Ronja Wilmannsøien, en 26 år gammel skogbruksleder som bor i Singsås i Midtre Gauldal kommune. Ronja er en utadvendt og hardtarbeidende person som brenner for skogfaget. Hun jobber for Allskog SA og er involvert i flere verv både lokalt og i fylket.  Ronja gikk på Gauldal Videregående Skole og har en dobbel bachelorgrad i […]

Møt Ronja Wilmannsøien, en 26 år gammel skogbruksleder som bor i Singsås i Midtre Gauldal kommune. Ronja er en utadvendt og hardtarbeidende person som brenner for skogfaget. Hun jobber for Allskog SA og er involvert i flere verv både lokalt og i fylket. 

Ronja gikk på Gauldal Videregående Skole og har en dobbel bachelorgrad i Skogbruk og utmarksforvaltning fra Høgskolen i Innlandet. Ronja har alltid vært interessert i skogbruk og friluftsliv, og etter å ha deltatt på et motorsagkurs på ungdomsskolen, bestemte hun seg for å følge denne karriereveien. 

Ronja synes det beste med å jobbe i skogfaget er det brede fagfeltet, hvor man aldri blir utlært. Hun elsker å jobbe tett på skogeiere og hjelpe dem med å forvalte egen eiendom på best mulig måte. Hun hun hjelper dem med blant annet hogst, planting og ungskogpleie, men gir også skogeiere kunnskap til å ta slike beslutninger selv. 

Fritiden liker hun å tilbringe på jakt, fiske og friluftsliv. Hun liker også å gå på konserter og sysle rundt på småbruket sitt.