Tora Elise Ertsås Aurstad (23), Tynset

Tora studerer nå 2. året bachelor i skogbruk på Evenstad. Hun har allerede fagbrev i skogfaget og har kjørt skogsmaskin i 5 år. Veien inn i skogfaget ble pekt ut allerede da hun skulle velge videregående skole – VG1 naturbruk med profil skog, VG2 skogfag og deretter lærling. Hun begynte så på påbygg og jobbet […]

Tora studerer nå 2. året bachelor i skogbruk på Evenstad. Hun har allerede fagbrev i skogfaget og har kjørt skogsmaskin i 5 år. Veien inn i skogfaget ble pekt ut allerede da hun skulle velge videregående skole – VG1 naturbruk med profil skog, VG2 skogfag og deretter lærling. Hun begynte så på påbygg og jobbet hver dag i skogsmaskin etter skolen. Med studiekompetanse i boks startet hun på bachelorutdanningen på Evenstad.  

Toras drøm har alltid vært å kunne jobbe ute og det var nettopp derfor hun valgte skogfag. Det beste med å jobbe og studere skogfag er at interessen for både skog, utmark og friluftsliv kombineres med jobb og studie. Læreprosessen i jobbsammenheng og studie er mye enklere og morsommere når interessen ligger til grunn.  

-Skogbruket har så mye å tilby og det er godt å vite at det er en ressurs som alltid vil være der og at jobben ikke forsvinner. Men det medfølger et stort ansvar, den gode jobben samt feilene vi gjør underveis kommer til å synes i årevis. Derfor må vi ta gode valg, tenke smart og forvalte ressursen på best mulig måte, sier Tora. 

På fritiden fyller Tora dagene med landbruk, friluftsliv og skog. Hun kjører litt skogsmaskin når det passer seg og ellers driver hun gård sammen med samboeren i Tylldalen.