MINA – fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

67230000Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 1432 Åshttps://www.nmbu.no

Mer om SKOGSTUDIENE på MINA 

Se kart

Rådgiver Skog, Drammen – Glitre Nett

Skogbruksleder Flå og Nesbyen, Viken Skog

Skogbruksledere, Viken Skog

Avd. Saggrenda VGS

Kongsberg videregående skole

32867600Malmveien 14, 3614 Kongsberghttps://www.kongsberg.vgs.no

Mer om SKOGSTUDIENE på Saggrenda

Se kart

Lærer i skogbruk, Kongsberg Vgs

Forsker – robotikk og droner i skogbruket, NIBIO, Ås

Skogbrukssjef, Lier kommune

Lærling Skogsoperatør i Viken Skog

Phd-kandidat: Forskning innen norsk & internasjonal skogøkonomi- og politikk, NMBU

Avdelingsingeniør/overingeniør – Skogteknikk & foredling, NIBIO

Forsker, NIBIO – Ås

Glommen Skog AS søker daglig leder

Skogbruksleder i Viken Skog

Salgsleder til Viken Skog, Hønesfoss