Avdelingsingeniør/overingeniør – Skogteknikk & foredling, NIBIO