Fagdirektør – Grønn omstilling, bærekraft & innovasjon – Skog & trebruk