Forsker – robotikk og droner i skogbruket, NIBIO, Ås