Konsulent Naturbruk ved Lena-Valle Vgs, Innlandet fylkeskommune