Tømmermåler i Norsk Virkesmåling ved RingAlm avdeling Hauerseter

Vi søker etter tømmermåler i 100% stilling ved RingAlm avdeling Hauerseter. Stillingen innebærer hovedsakelig automatmåling av sagtømmer, FMB-måling kan forekomme i perioder. Det er viktig med selvstendighet, fleksibilitet og omstillingsevne. Stillingen inngår i dag i en 2-skiftordning med dag og kveldsskift. Det kan også være aktuelt å stille opp som vikar ved andre lokasjoner ved […]

Vi søker etter tømmermåler i 100% stilling ved RingAlm avdeling Hauerseter. Stillingen innebærer hovedsakelig automatmåling av sagtømmer, FMB-måling kan forekomme i perioder.

Det er viktig med selvstendighet, fleksibilitet og omstillingsevne. Stillingen inngår i dag i en 2-skiftordning med dag og kveldsskift. Det kan også være aktuelt å stille opp som vikar ved andre lokasjoner ved behov.

Kvalifikasjoner: Det er ønske medfullført VG2 Skogbruk og VG3 Naturbruk med studiekompetanse, erfaring kan kompensere for formell utdannelse. Innblikk og erfaring fra skogbruk eller skogindustriell virksomhet er en fordel. Vilje og evne til å betjene enkle datasystemer samt litt teknisk innsikt er også egenskaper som trengs i jobben. Nyutdannede oppfordres også til å søke. Opplæring vil bli gitt.

Utfyllende informasjon fås ved å kontakte regionleder Per Arne Lien på tlf 48241262 eller p.lien@m3n.no  Søknad med CV sendes elektronisk til p.lien@m3n.no

Søknadsfrist snarest, søknader vil bli behandlet fortløpende.