Phd-kandidat: Forskning innen norsk & internasjonal skogøkonomi- og politikk, NMBU