Samfunnsutviklar Skogbruk, 1 års vikariat – Hjartdal kommune i Telemark