Samfunnsutviklar – Skogbruk, Hjartal kommune, Aust-Telemark