Sommerjobb ungdom 16-25 år og interessert i skogbruk? – Skogselskapet og Søndre Land kommune