Tømmermåler i Norsk Virkesmåling ved Moelven Østerdalsbruket.

Vi søker etter tømmermåler i 100% stilling ved Moelven Østerdalsbruket. Stillingen innebærer hovedsakelig automatmåling av sagtømmer, FMB-måling kan forekomme i perioder. Det er viktig med selvstendighet, fleksibilitet og omstillingsevne. Stillingen er i utgangspunktet dag skift men dette kan endres til 2 skiftordning ved behov. Det kan også være aktuelt å stille opp som vikar ved […]

Vi søker etter tømmermåler i 100% stilling ved Moelven Østerdalsbruket. Stillingen innebærer hovedsakelig automatmåling av sagtømmer, FMB-måling kan forekomme i perioder.

Det er viktig med selvstendighet, fleksibilitet og omstillingsevne. Stillingen er i utgangspunktet dag skift men dette kan endres til 2 skiftordning ved behov. Det kan også være aktuelt å stille opp som vikar ved andre lokasjoner ved behov.

Kvalifikasjoner: Det er ønske med fullført VG2 Skogbruk og VG3 Naturbruk med studiekompetanse, erfaring kan kompensere for formell utdannelse. Innblikk og erfaring fra skogbruk eller skogindustriell virksomhet er en fordel. Vilje og evne til å betjene enkle datasystemer samt litt teknisk innsikt er også egenskaper som trengs i jobben. Nyutdannede oppfordres også til å søke. Opplæring vil bli gitt.

Utfyllende informasjon fås ved å kontakte regionleder Per Arne Lien på tlf 48241262 eller p.lien@m3n.no  Søknad med CV sendes elektronisk til p.lien@m3n.no

Søknadsfrist 12. april