Behandling av personopplysninger

Både NHO og NHO Mat og Drikke (som VelgSkog er en del av) er underlagt Lov om personopplysninger. Denne erklæringen omfatter opplysninger registrert av NHO Mat og Drikke. Behandlingen av felles data for NHO og NHO Mat og Drikke er også beskrevet i en egen erklæring som finnes på http://www.nho.no.

Med nettsiden VelgSkog.no samler vi ikke inn andre personopplysninger enn

  • data du sender inn via dette skjemaet
  • og persondata du evt måtte sende via e-post til de ulike e-postadressene som er oppgitt på siden.
  • Vi bruker cookies for å analysere datatrafikken. Les mer om det her. Denne type cookie-informasjon samler ingen personlige data.

I dette dokumentet (PDF) informerer NHO Mat og Drikke om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger. NHO Mat og Drikke er behandlingsansvarlig hvis ikke annet fremgår. I informasjonen finner du de gruppene av personer vi kan behandle personopplysninger om. Merk at du kan være omfattet av flere grupper. Vi kan behandle personopplysninger som ikke er omfattet av informasjonen nedenfor, i så fall vil vi informere om behandlingen på annen måte. Vår behandling av personopplysninger er basert på de behovene vi har i virksomheten. Utgangspunktet for vår virksomhet er vårt vedtektsbestemte formål, som er å «bidra til økt vekst, verdiskaping, investeringer og konkurransekraft for medlemsbedriftene i Norge.» Kontaktinformasjon om oss og de databehandlere vi har avtaler med, finner du helt nederst. I punktet «Rettigheter for de registrerte» informerer vi om rettighetene til dem vi har personopplysninger om. Samtykker du har gitt oss vil gjelde også for NHO Mat og Drikkes eventuelle rettsetterfølgere.