Ledige stillinger

Fylker

Prosjektleder: Skogen som arbeidsplass, Målselv

Forsker – robotikk og droner i skogbruket, NIBIO, Ås

Skogbrukssjef, Søndre Land kommune

Skogbruksleder på Nordmøre, ALLSKOG

Rådgiver Landbruk, Verdal kommune

Skog- og viltrådgiver/saksbehandler, Tysvær i Rogaland

Sommerjobb Oslotrær

Skogbrukssjef, Lier kommune

Rådgiver biologisk mangfold – økosystemtjenester, Norges Skogeierforbund

Rådgiver skog og klima, Norges Skogeierforbund

Sommerjobb ungdom 16-25 år og interessert i skogbruk? – Skogselskapet og Søndre Land kommune

Rådgiver/seniorrådgiver – skogbruk, Statsforvalteren i Innlandet

Journalist i Norsk Skogbruk og Kretsløpet

Organisasjonssjef, Glommen Mjøsen Skog

Avdelingsingeniør/overingeniør – Skogteknikk & foredling, NIBIO

Landbruks-/næringskonsulent, Sørfold kommune

Servicemedarbeider, AT Skog

Phd-kandidat: Forskning innen norsk & internasjonal skogøkonomi- og politikk, NMBU

Regionssjef, Glommen Mjøsen Skog

Sommarjobb i skogen, ungdom 15-25 år, Sogn og Fjordane Skogselskap

Skogbruksleder i Allskog, Innherred/Steinkjer

Rådgiver jordbruk & skogbruk, Ørland kommune, Trøndelag

Prosjektleder Skogkurs, Brumunddal

Driftsleder Skog Miljøetaten Østmarka, Oslo kommune

testing page

Maskinfører/instruktør Kongsberg Vgs

Skogbruksrådgjevar i Sogndal kommune

Forsker, NIBIO – Ås

Skogbruksleder til Revetal

Sommerjobb skogbruk JOB:U, Koppang

Salgsleder til Viken Skog, Hønesfoss

Glommen Skog AS søker daglig leder

Skogbruksleder i Viken Skog

Rådgjevar innan landbruk og utmarksforvaltning

Konsulent Naturbruk ved Lena-Valle Vgs, Innlandet fylkeskommune

Lærling Skogsoperatør i Viken Skog

Trenger flere skogbruksledere, Viken Skog

Leder konsulentavdelingen, NORSKOG, Oslo

Samfunnsutviklar Skogbruk, 1 års vikariat – Hjartdal kommune i Telemark