Ledige stillinger

Fylker

Kvalitetsrådgiver i Norsk Virkesmåling

Tømmermåler i Norsk Virkesmåling ved Norske Skog Saugbrugs

Rådgiver landbruk, Sandefjord kommune

Skogbruksrådgjevar, Sogndal kommune

Daglig leder (Almenningsbestyrer) i Vang almenning, Hedemark

Undervisningsstilling naturbruk, Solør Vgs

Driftssjef Østerdal, SB Skog AS

Skogbruksleder, AT Skog

Ledig stilling som Tømmermåler i Norsk Virkesmåling ved Målestasjon Braskereidfoss

Avdelingsleder Landsskogtakseringen, NIBIO

Avdelingsleder Biomangfold i skog, NIBIO

Rådgiver skog- og viltforvaltning, Ringsaker kommune

Rådgiver, Seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

Lærer Lena-Valle Vgs, Naturbruk og skogbruk

Skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog

Landbrukskonsulent i Nordreisa kommune

Biologisk rådgiver, NORSKOG (sesong mai – sept)

Skogbruksleder i Viken Skog

Næringspolitisk rådgiver/konsulent – NORSKOG