Tømmermåler i Norsk Virkesmåling ved RingAlm avdeling Hauerseter

Vi søker etter tømmermåler i 100% stilling ved RingAlm avdeling Hauerseter. Stillingen innebærer hovedsakelig automatmåling av sagtømmer, FMB-måling kan forekomme i perioder. Det er viktig med selvstendighet, fleksibilitet og omstillingsevne. Stillingen inngår i dag i en 2-skiftordning med dag og kveldsskift. Det kan også være aktuelt å stille opp som vikar ved andre lokasjoner ved […]