Kvalitetsrådgiver i Norsk Virkesmåling

Avdelingsleder Landsskogtakseringen, NIBIO

Avdelingsleder Biomangfold i skog, NIBIO

Skogbruksleder i Viken Skog