Skogbruksrådgjevar, Sogndal kommune

Skogbruksleder, AT Skog

Biologisk rådgiver, NORSKOG (sesong mai – sept)