Tømmermåler og hjullastersjåfør i Norsk Virkesmåling ved G3 Gausdal Bruk

Norsk Virkesmåling er en landsomfattende forening for måling av skogsvirke og industriflis. Årlig målekvantum utgjør ca. 13 mill. m3 og utføres på over 50 måleplasser rundt omkring i Norge. Bedriften har en solid økonomi med en omsetning på 140 mill. kr. og 125 ansatte. Hovedkontoret ligger på Rud i Bærum. For mer info se www.m3n.no […]

Rådgiver, Follo landbrukskontor

Skogbruksleder Vikariat, Viken Skog SA – Dokka

Produksjonsplanlegger, SB Skog

Næringspolitisk rådgiver/konsulent – NORSKOG

Prosjektleder – Norsk Skogrydding, Drangedal/Elverum/Kongsberg/Gran

Teamleder undervisning landbruk – fokus skogbruk, Fagskolen Innlandet

Skog – og GIS konsulent NORSKOG