Rådgiver skogbruk & viltforvaltning, Tinn kommune

Fagdirektør – Grønn omstilling, bærekraft & innovasjon – Skog & trebruk

Rådgiver bærekraftig skogbruk, Norges Skogeierforbund

Rådgiver Skog, Drammen – Glitre Nett

Rådgiver skog – Kristiansand, Glitre Nett AS

Skogbruksleder Flå og Nesbyen, Viken Skog

Rådgiver/Seniorrådgiver – skogbruk, Statsforvalteren Innlandet

Skogbruksledere, Viken Skog

Lærer i skogbruk, Kongsberg Vgs

Daglig leder Skogselskapet i Møre og Romsdal

Skogkonsulenter til NORSKOG, Oslo

Samfunnsutviklar – Skogbruk, Hjartal kommune, Aust-Telemark

Sommerjobb Oslotrær

Forsker – robotikk og droner i skogbruket, NIBIO, Ås

Samfunnsutviklar Skogbruk, 1 års vikariat – Hjartdal kommune i Telemark

Rådgiver Landbruk, Verdal kommune

Skog- og viltrådgiver/saksbehandler, Tysvær i Rogaland

Skogbruksleder på Nordmøre, ALLSKOG

Skogbrukssjef, Lier kommune

Skogbrukssjef, Søndre Land kommune