Etter- og videreutdanning

Skogkurs

Kompetanse for verdens mest bærekraftige næring

Nettkurshttps://skogkurs.no/kurs

SKOGKURS tilbyr flere landsdekkende etter- og videreutdanningskurs innenfor et bredt spekter av aktivitetene i skogbruket. Målgruppene er spesielt rettet mot skogeiere, skogsarbeidere og skogsmaskinførere, men kursene er også aktuelle for andre grupper som opererer ute i skogen, enten i jobbsammenheng eller på fritiden.

Høgskolen i Innlandet (INN) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) tilbyr kurs innenfor etter- og videreutdanning.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har kurs gjennom MEF-skolen som kan være relevante for skogsmaskinentreprenører. Du finner mer informasjon om voksenopplæring (Vgs) på nettsidene til Utdanningsdirektoratet (Udir) og Utdanning.no

Se statistikk

Se relevante lenker