Høgskole - Evenstad

Skogbruksutdanningen hos Høgskolen i Innlandet (HINN) ligger på studiested Evenstad i Innlandet.


Skogbruksutdanningen hos Høgskolen i Innlandet (HINN) ligger på studiested Evenstad i Innlandet.

Bachelor i skogbruk, heltid 3 år Etter tre år på Evenstad har du en bachelor i skogbruk med relevant kompetanse for skognæringen. Studiet har fokus på kunnskap som løser utfordringene du møter i arbeidshverdagen. Evenstad har en egen øvelsesskog hvor du får planlegge, gjennomføre og evaluere både skogsdrifter og vedlikehold av skogsveinettet. I tillegg lærer du om planting og forynging av ny skog, stell av ungskogen og tynningdrifter.

Utdanningen er relevant både for de som ønsker å jobbe i privat og offentlig sektor, og det brukes ofte gjesteforelesere fra begge sektorene i undervisningen. Mange går inn i stillinger hvor de arbeider med forvaltning av store skogeiendommer, mens andre kan bli skogbruksledere, skogbrukssjefer, skogforvaltere eller miljøarbeidere i kommuner og fylker. Hos Evenstad får du også være med på flere bedriftsbesøk i løpet av studietiden.

Master i bærekraftig skogforvaltning, deltid 3 år Fra og med høsten 2024 kan du på Evenstad også studere Norges eneste masterstudium innen bærekraftig skogforvaltning som du kan ta på deltid og kombinere med jobb. Det er et nytt nett- og samlingsbasert studium som går deltid over 3 år. Master i bærekraftig skogforvaltning dekker en rekke sentrale emner, inkludert skogøkologi, skogproduksjon, økonomi, prosjektledelse og forskningsmetodikk. Dette studiet svarer direkte på utfordringene skogbransjen står overfor i dag og i fremtiden, med fokus på sosial, økologisk og økonomisk bærekraft.

Se en film fra bachelor i skogbruk:

Se en film fra bachelor i utmarksforvaltning:

Se en film fra studiested Evenstad:

Utvalgte artikler fra studiet:

Studiet gir et fantastisk grunnlag Fant drømmestudiene på Evenstad 45 søkere ville bli fjelloppsyn - Simon fikk jobben Erlend fikk drømmejobben

Hva kan du bli?

Veiplanlegger i skogbruket
Utmarksforvalter
Tømmermegler
Stillinger i departementene eller forvaltningen
Skogsjef i skogeierorganisasjon
Skogforvalter
Skogbrukssjef i kommune
Skogbruksplanlegger
Skogbruksleder
Næringspolitisk rådgiver
Lærer i skogfag
Internasjonal konsulent
Instruktør
Fylkesskogmester
Forskningstekniker
Avdelingsingeniør

Se statistikk

Se relevante lenker