Høgskole - Evenstad

Skogbruksutdanningen hos Høgskolen i Innlandet (INN) ligger på Campus Evenstad i Hedmark.


Skogbruksutdanningen hos Høgskolen i Innlandet (INN) ligger på Campus Evenstad i Hedmark.

Etter tre år på Evenstad har du en bachelor i skogbruk med relevant kompetanse for skognæringen. Studiet har fokus på kunnskap som løser utfordringene du møter i arbeidshverdagen. Evenstad har en egen øvelsesskog hvor du får planlegge, gjennomføre og evaluere både skogsdrifter og vedlikehold av skogsveinettet. I tillegg lærer du om planting og forynging av ny skog, stell av ungskogen og tynningdrifter. Utdanningen er relevant både for de som ønsker å jobbe i privat og offentlig sektor, og det brukes ofte gjesteforelesere fra begge sektorene i undervisningen. Mange går inn i stillinger hvor de arbeider med forvaltning av store skogeiendommer, mens andre kan bli skogbruksledere, skogbrukssjefer, skogforvaltere eller miljøarbeidere i kommuner og fylker. Hos Evenstad får du også være med på flere bedriftsbesøk i løpet av studietiden.

Veiplanlegger i skogbruket
Utmarksforvalter
Tømmermegler
Stillinger i departementene eller forvaltningen
Skogsjef i skogeierorganisasjon
Skogforvalter
Skogbrukssjef i kommune
Skogbruksplanlegger
Skogbruksleder
Næringspolitisk rådgiver
Lærer i skogfag
Internasjonal konsulent
Instruktør
Fylkesskogmester
Forskningstekniker
Avdelingsingeniør

Se statistikk

Se relevante lenker