Nord universitet

Nord universitet satser på skogfag og tilbyr en bachelor og et årsstudium i skogfag fra høsten 2025. Studiet blir lokalisert på Innocamp Steinkjer, og blir slik samlokalisert med skognæringen, skogforskningen og skogforvaltningen. Mer informasjon om studiet vil etter hvert publiseres på Nord sine nettsider.


Jobbmulighetene for de med skogfaglig kompetanse på universitetsnivå er etterspurt i Norge, så vel som i det internasjonale arbeidsmarkedet. Aktuelle stillinger vil være lederstillinger innen offentlig og privat skogforvaltning, organisasjoner, privat næringsvirksomhet eller skogindustri. Du kan også bli konsulent for areal-, skog- og eiendomsspørsmål, eller jobbe innen forskning og undervisning.


Utvalgte artikler fra studiet:

Norges eneste skogfagutdanning nord for Dovre

Steinkjer er en skjult studentbyperle

Hva kan du bli?

Tømmermåler
Veiplanlegger i skogbruket
Utmarksforvalter
Tømmermegler
Stillinger i departementene eller forvaltningen
Skogsjef i skogeierorganisasjon
Skogforvalter
Skogforsker
Skogbrukssjef i kommune
Skogbruksplanlegger
Skogbruksleder
Næringspolitisk rådgiver
Lærer i skogfag
Internasjonal konsulent
Instruktør
Fylkesskogmester
Forskningstekniker
Avdelingsingeniør

Se relevante lenker