Universitet - NMBU

På fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), tilbys det bachelor- og masterstudier i skogfag.

MINA – fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

67230000Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 1432 Åshttps://www.nmbu.no

Mer om SKOGSTUDIENE på MINA 

Se kart

Bachelorstudiet  gir grunnleggende kunnskaper om skog, skogforvaltning og skogindustri. Du lærer om skogens biologi, økologi, skogbehandling og skogsteknikk, om trevirkets egenskaper og muligheter, og om produktutvikling og økonomi. Du har også gode muligheter til å spesialisere deg på et fagfelt som interesserer deg. Studiet gir deg kompetanse til å kunne planlegge skogbehandling og skogsdrift og til å bestyre en skogeiendom. Bachelorgraden gir deg også et godt utgangspunkt for videre masterstudier i Skogfag og andre nærliggende fagfelt ved NMBU, eller studier ved andre universiteter og høgskoler.

Masterstudiet gir mer spesialisering hvor du lærer om skogplanlegging og flersidig bruk av skog, samt vitenskapelig metode, organisasjon og ledelse. Dette er kunnskap som gjør deg i stand til å tolke og bruke andres forskning, og som gir et solid teoretisk grunnlag for en lederstilling, som mange havner i. I tillegg kan du velge ytterligere fordypning innen økonomisk, biologisk eller teknologisk retning. Med mastergrad i skogfag skal du kunne planlegge og lede virksomhet knyttet til skog, og kunne finne en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn. Masterstudiet i skogfag gir deg mulighet til å få tittelen Forstkandidatsom i lang tid har vært en ettertraktet profil i skogbruket.

Jobbmulighetene for de med skogfaglig kompetanse på universitetsnivå er etterspurt i Norge, så vel som i det internasjonale arbeidsmarkedet. Aktuelle stillinger vil være lederstillinger innen offentlig og privat skogforvaltning, organisasjoner, privat næringsvirksomhet eller skogindustri. Du kan også bli konsulent for areal-, skog- og eiendomsspørsmål, eller jobbe innen forskning og undervisning.Hva kan du bli?

Veiplanlegger i skogbruket
Utmarksforvalter
Tømmermegler
Stillinger i departementene eller forvaltningen
Skogsjef i skogeierorganisasjon
Skogforvalter
Avdelingsingeniør
Forskningstekniker
Fylkesskogmester
Instruktør
Internasjonal konsulent
Lærer i skogfag
Næringspolitisk rådgiver
Skogbruksleder
Skogbruksplanlegger
Skogbrukssjef i kommune
Skogforsker

Se statistikk

Se relevante lenker